Co należy wiedzieć o kodach GTU?

Z dniem 1 października 2020 roku pojawił się w prawie nowy obowiązek dla przedsiębiorców, w postaci umieszczania na fakturach VAT symbolu GTU oznaczającego grupę towarów i usług, których zdaniem Ministerstwa Finansów obrót gospodarczy jest szczególnie narażony na nadużycia. Dla wielu przedsiębiorców jest to nowość, która budzi wiele pytań i wątpliwości, dlatego poniżej podajemy podstawowe informacje […]

Co można odliczyć od podatku i dochodu?

Dla większości z nas początek nowego roku kojarzy się z rozliczeniami z tytułu podatku dochodowego. Przepisy przewidują szereg ulg umożliwiających odliczenie określonych sum od kwot podatku czy osiągniętego dochodu. Odliczenia od podatku i odliczenia od dochodu Dokonując odliczeń w zeznaniu rocznym jesteśmy uprawnieni do skorzystania z dwóch grup ulg podatkowych: odliczanych od podatku, odliczanych od […]

Umowa barterowa a podatek VAT

Barter a Vat

Umowa barterowa (barter, wymiana barterowa) jest jedną z najstarszych form wykorzystywanych w stosunkach biznesowych – pozwala na bezgotówkową wymianę określonych towarów i usług, w czym przejawia swoje znaczne podobieństwo do uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy zamiany (towar za towar, usługa za usługę). Podstawowym założeniem barteru jest jego odpłatność (pomimo braku rozliczenia w gotówce) oraz ekwiwalentność, […]

Dochód a przychód – podstawowe różnice

Czym jest przychód? Przychodem jest wszystko to, co stanowi wpływ – tak realnie uzyskany, jak i należny. Może nim być wynagrodzenie za pracę, zapłata otrzymana wskutek sprzedaży mieszkania czy zapłata za usługi świadczone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub sprzedane przez nią towary. Przychodem niekoniecznie muszą być wpływy realnie już uzyskane. Tytułem przykładu, jeśli 12 […]

Rejestracja spółki Z o.o. Sopot Gdańsk

PODPISYWANIE UMOWY SPÓŁKI Z O.O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form prowadzenia działalności uregulowanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.). Należy ona do spółek kapitałowych, co oznacza, że do jej założenia niezbędne jest zgromadzenie kapitału, czyli wkładu finansowego, niezbędnego do prowadzenia spółki. Aby spółka mogła działać na rynku, konieczne jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez […]

Udzielenie spółce z o.o. pożyczki przez wspólnika lub członka zarządu

Pożyczka spółce z o.o. przez wspólnika

Spółki z o.o. to chętnie wybierany przez Polaków sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwalają one na sprawniejsze zarządzanie posiadanymi aktywami i pewną optymalizację podatkową. Z drugiej jednak strony, wymusza odmienne podejście do wielu kwestii, m.in. prowadzenia księgowości. Różni się także sposób zdobywania środków na inwestycje, czy pokrycie bieżących zobowiązań, np. poprzez pożyczkę od wspólnika czy członka […]