Rejestracja spółki Z o.o. Sopot Gdańsk

PODPISYWANIE UMOWY SPÓŁKI Z O.O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form prowadzenia działalności uregulowanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.). Należy ona do spółek kapitałowych, co oznacza, że do jej założenia niezbędne jest zgromadzenie kapitału, czyli wkładu finansowego, niezbędnego do prowadzenia spółki. Aby spółka mogła działać na rynku, konieczne jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez […]

Udzielenie spółce z o.o. pożyczki przez wspólnika lub członka zarządu

Pożyczka spółce z o.o. przez wspólnika

Spółki z o.o. to chętnie wybierany przez Polaków sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwalają one na sprawniejsze zarządzanie posiadanymi aktywami i pewną optymalizację podatkową. Z drugiej jednak strony, wymusza odmienne podejście do wielu kwestii, m.in. prowadzenia księgowości. Różni się także sposób zdobywania środków na inwestycje, czy pokrycie bieżących zobowiązań, np. poprzez pożyczkę od wspólnika czy członka […]