Dochód a przychód – podstawowe różnice

Czym jest przychód?

Przychodem jest wszystko to, co stanowi wpływ – tak realnie uzyskany, jak i należny. Może nim być wynagrodzenie za pracę, zapłata otrzymana wskutek sprzedaży mieszkania czy zapłata za usługi świadczone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub sprzedane przez nią towary.

Przychodem niekoniecznie muszą być wpływy realnie już uzyskane. Tytułem przykładu, jeśli 12 stycznia 2020 roku wystawiamy fakturę VAT z terminem płatności wynoszącym 14 dni, moment powstania naszego przychodu to 12 stycznia 2020 roku, a nie dzień faktycznego dokonania zapłaty.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (VAT). 

Za przychody z prowadzenia działalności gospodarczej ustawa o PIT uznaje również: dotacje, subwencje i dopłaty (z pewnymi wyjątkami), różnice kursowe, otrzymane kary umowne, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, przychody z najmu i dzierżawy.

Przychód oblicza się zwykle w konkretnym okresie (miesiąc, kwartał, rok itp.).

Czym jest dochód?

Dochodem nazywamy to, co pozostaje po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania. Dochód powstaje w sytuacji, kiedy przychód przekracza koszty jego uzyskania (w innym wypadku mamy do czynienia ze stratą). Dochód przedstawia, co jest kluczowe dla osób pracujących na etacie, wartość brutto (czyli wynagrodzenie ze wszystkimi środkami przeznaczonymi na składki ZUS czy podatek dochodowy) lub netto (po potrąceniu wszystkich należności, tzw. “do ręki”, “na czysto”). 

Dochód stanowi faktycznie o kondycji finansowej danego przedsiębiorcy – przedstawia bowiem jego realny zysk. 

Tytułem przykładu, jeśli we wrześniu 2019 roku, księgarnia internetowa osiągnęła przychód w wysokości 30 000,00 złotych, to uznając konieczność poniesienia kosztów za prowadzenie tej księgarni w wysokości 10 000,00 złotych z tytułu zakupu książek, 900,00 złotych z tytułu obsługi księgowej, 2 000,00 złotych z tytułu wynajęcia przestrzeni przeznaczonej na magazyn, 1000,00 z tytułu pakowania zamówień i ich wysyłki (łącznie 13 900,00 złotych), dochód księgarni internetowej wyniesie 16 100,00 złotych i od tej kwoty należy jeszcze odprowadzić podatek dochodowy.

Na co wpływają koszty prowadzenia działalności?

Koszty prowadzenia działalności, inaczej, wydatki na tę działalność, wpływają przede wszystkim na relację przychodu do dochodu. Im większe koszty prowadzenia działalności, tym mniejszy jest uzyskany dochód, a to z kolei wpływa na wysokość zaliczki na podatek dochodowy i późniejszą wysokość podatku do zapłaty. 

Aby uznać dany koszt za koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Koszty uzyskania przychodu muszą być starannie udokumentowane (fakturą, umową czy rachunkiem), 
  • poniesione dla celów prowadzonej działalności (osiągnięcie lub zabezpieczenie przychodów) i z nią związane, 
  • koszty nie zostały poniesione na potrzeby osobiste przedsiębiorcy. 
 

Obszerny katalog wydatków, których, na gruncie ustawy o PIT, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów, znajduje się w art. 23 wymienionej ustawy. Kosztami uzyskania przychodu nie są w szczególności odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów czy jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Koszty uzyskania przychodu mogą być bezpośrednie – na przykład zakup towarów niezbędnych do produkcji elementów meblowych – i pośrednie, jak wyposażenie biura kancelarii adwokackiej.

Przychód a dochód - o czym należy pamiętać?

Choć różnica między przychodem a dochodem wydaje się zrozumiała, zarówno przy jednym, jak i drugim, zwłaszcza przy prowadzeniu działalności gospodarczej, pojawia się wiele wątpliwości. Stąd też istotne jest, szczególnie przy dużych firmach, wsparcie biura rachunkowego pozwalające na w pełni poprawnie prowadzoną i rzetelną działalność.

Pozostałe wpisy

Umowa barterowa a podatek VAT

Umowa barterowa (barter, wymiana barterowa) jest jedną z najstarszych form wykorzystywanych w stosunkach biznesowych – pozwala na bezgotówkową wymianę określonych towarów i usług, w czym

Czytaj »